2018

Μάρτιος

εκδήλωση 21/3/2018
2017

Δεκέμβριος

απ' το χαρτζιλίκι του κοινωνικού μερίσματος...

Απρίλιος

πολλή δουλειά... καθόλου δουλειά

Απρίλιος

πολλή... καθόλου

Φεβρουάριος

φορολογία
2010-2015
2010-2015
Συμβούλιο για την Εργατική Αυτονομία
κορυφή